• 9:00

  Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 • 10:30

  ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ

 • 11:00

  ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

 • 12:00

  ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ

 • 13:30

  ΒΟΥΛΗΣ ΒΗΜΑ

 • 15:00

  ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7

 • 16:30

  ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ

 • 17:00

  ΑΛΜΑΤΑ

 • 18:30

  Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

 • 19:30

  ΜΠΑΣΤΕΡ ΚΙΤΟΝ

 • 20:30

  ΠΑΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

 • 21:00

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 'ΤΣΕΛΣΙ'

 • 22:00

  Η ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 • 1:30

  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ