• 13:40

  ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΣΑΜΑ

 • 15:15

  TIME FREAK

 • 17:00

  YUCATAN

 • 19:10

  ΣΟΥΦΡΑΖΕΤΕΣ

 • 21:00

  ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

 • 22:55

  ΤΡΟΥΜΑΝ

 • 0:45

  CONSTANTINE

 • 2:50

  ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 14:00