• 6:00

  ΣΝΟΥΚΕΡ: HOME NATIONS SERIES: ΣΚΟΤΙΑ

 • 8:00

  ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ: ΙΤΑΛΙΑ

 • 9:00

  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΚΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

 • 10:00

  ΔΙΑΘΛΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ: ΑΥΣΤΡΙΑ

 • 11:00

  ΣΝΟΥΚΕΡ: HOME NATIONS SERIES: ΣΚΟΤΙΑ

 • 13:05

  ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ: ΙΤΑΛΙΑ

 • 14:00

  ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

 • 15:30

  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

 • 17:30

  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΚΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

 • 18:00

  ΔΙΑΘΛΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ: ΑΥΣΤΡΙΑ

 • 20:00

  ΣΝΟΥΚΕΡ: HOME NATIONS SERIES: ΣΚΟΤΙΑ

 • 21:55

  ΝΕΑ

 • 22:00

  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 • 23:00

  ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

 • 0:30

  ΔΙΑΘΛΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ: ΑΥΣΤΡΙΑ

 • 1:00

  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

 • 2:00

  FORMULA E

 • 2:55

  ΝΕΑ

 • 3:00

  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 • 4:00

  ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ