• 6:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 6:15

  DOCFILM

 • 7:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 7:05

  ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 • 7:30

  ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 • 8:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 8:15

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 8:30

  ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 • 9:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 9:30

  ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 • 10:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 10:30

  ΖΩΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 • 11:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 11:15

  DOCFILM

 • 12:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 12:15

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 12:30

  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΝΔΙΑ

 • 13:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 13:30

  ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 • 14:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 14:30

  ΖΩΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 • 15:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 15:45

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 16:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 16:45

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 17:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 17:30

  ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 • 18:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 18:45

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 19:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 19:30

  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

 • 20:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 20:15

  DOCFILM

 • 21:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 21:30

  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

 • 22:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 22:30

  ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 • 23:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 23:15

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 23:30

  ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ