• 6:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 6:15

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 6:30

  ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 • 7:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 7:15

  DOCFILM

 • 8:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 8:05

  ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 • 8:30

  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

 • 9:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 9:15

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 9:30

  ΖΩΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 • 10:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 10:30

  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

 • 11:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 11:30

  ΥΦΗΛΙΟΣ 3000 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

 • 12:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 12:15

  DOCFILM

 • 13:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 13:15

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 13:30

  ΖΩΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 • 14:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 14:30

  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

 • 15:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 15:30

  ΣΕ ΦΟΡΜΑ - ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 • 16:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 16:45

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 17:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 17:45

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 18:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 18:30

  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΝΔΙΑ

 • 19:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 19:45

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 20:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 20:30

  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

 • 21:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 21:15

  DOCFILM

 • 22:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 22:30

  ECOAFRICA - ΤΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • 23:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 23:30

  ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 • 0:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 0:15

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 0:30

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 1:05

  ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 • 1:30

  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΝΔΙΑ

 • 2:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 2:15

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 2:30

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 3:05

  ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 • 3:30

  REV - Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

 • 4:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 4:15

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • 4:30

  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

 • 5:00

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DW

 • 5:05

  ΑΛΛΑΓΗ - Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

 • 5:15

  DOCFILM