• 6:00

  ΝΕΑ

 • 6:15

  ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

 • 6:30

  ΝΕΑ

 • 6:45

  ENCORE

 • 7:00

  ΝΕΑ

 • 7:15

  ΣΠΟΡ

 • 7:20

  ΜΟΔΑ

 • 7:30

  ΝΕΑ

 • 7:45

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 • 8:00

  ΝΕΑ

 • 8:15

  ΣΠΟΡ

 • 8:20

  ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ

 • 8:30

  ΝΕΑ

 • 8:45

  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

 • 9:00

  ΝΕΑ

 • 9:10

  ΣΠΟΡ

 • 9:15

  ENCORE

 • 9:30

  ΝΕΑ

 • 9:40

  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

 • 10:00

  ΝΕΑ

 • 10:15

  ΣΠΟΡ

 • 10:20

  ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

 • 10:30

  ΝΕΑ

 • 10:45

  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

 • 11:00

  ΝΕΑ

 • 11:15

  Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 11:30

  ΝΕΑ

 • 11:45

  ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

 • 11:50

  DOWN TO EARTH

 • 12:00

  ΝΕΑ

 • 12:15

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 • 12:30

  ΝΕΑ

 • 12:45

  ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

 • 13:00

  ΝΕΑ

 • 13:15

  ENCORE

 • 13:30

  ΝΕΑ

 • 13:45

  BANLIEUE PROJECT

 • 13:50

  ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ

 • 14:00

  ΝΕΑ

 • 14:15

  ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 • 14:30

  ΝΕΑ

 • 14:45

  ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 • 15:00

  ΝΕΑ

 • 15:15

  Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 15:30

  ΝΕΑ

 • 15:45

  BANLIEUE PROJECT

 • 15:50

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 16:00

  ΝΕΑ

 • 16:10

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

 • 16:20

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 16:30

  ΝΕΑ

 • 16:40

  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

 • 17:00

  ΝΕΑ

 • 17:15

  ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

 • 17:20

  ΜΟΔΑ

 • 17:30

  ΝΕΑ

 • 17:45

  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

 • 18:00

  ΝΕΑ

 • 18:15

  ENCORE

 • 18:30

  ΝΕΑ

 • 18:45

  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

 • 19:00

  ΝΕΑ

 • 19:15

  ΤΟ 51 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

 • 19:30

  ΝΕΑ

 • 19:45

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

 • 20:00

  ΝΕΑ

 • 20:15

  ΣΠΟΡ

 • 20:20

  DOWN TO EARTH

 • 20:30

  ΝΕΑ

 • 20:45

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 • 21:00

  ΝΕΑ

 • 21:15

  ΣΠΟΡ

 • 21:20

  ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

 • 21:30

  ΝΕΑ

 • 21:45

  ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

 • 21:50

  BANLIEUE PROJECT

 • 22:00

  ΝΕΑ

 • 22:10

  ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

 • 22:30

  ΝΕΑ

 • 22:40

  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

 • 22:50

  ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ

 • 23:00

  ΝΕΑ

 • 23:15

  ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 • 23:30

  ΝΕΑ

 • 23:45

  ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 • 0:00

  ΝΕΑ

 • 0:10

  ΣΠΟΡ

 • 0:15

  ΤΟ 51 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

 • 0:30

  ΝΕΑ

 • 0:40

  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

 • 1:00

  ΝΕΑ

 • 1:15

  ΣΠΟΡ

 • 1:20

  DOWN TO EARTH

 • 1:30

  ΝΕΑ

 • 1:45

  ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

 • 1:50

  ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ

 • 2:00

  ΝΕΑ

 • 2:15

  ΣΠΟΡ

 • 2:20

  ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

 • 2:30

  ΝΕΑ

 • 2:45

  ENCORE

 • 3:00

  ΝΕΑ

 • 3:15

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 3:20

  ΜΟΔΑ

 • 3:30

  ΝΕΑ

 • 3:45

  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

 • 4:00

  ΝΕΑ

 • 4:15

  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

 • 4:30

  ΝΕΑ

 • 4:45

  ΤΟ 51 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

 • 5:00

  ΝΕΑ

 • 5:15

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

 • 5:30

  ΝΕΑ

 • 5:45

  ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ