• 6:15

  ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ

 • 7:00

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ

 • 9:45

  ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ

 • 10:30

  ΟΙ ΓΑΜΟΙ & Η ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΙ

 • 11:30

  'Η ΔΙΚΗ' ΤΟΥ ΜΑΟΥΡΟ ΜΠΙΓΚΟΝΤΖΕΤΙ

 • 12:55

  ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ

 • 14:00

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ

 • 17:15

  ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ

 • 18:00

  ΣΑΛΩΜΗ, ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΟΥΣ

 • 19:45

  ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ

 • 20:25

  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΖΗΣ, ΤΟΜΑΣ ΓΚΟΥΓΚΑΪΣ

 • 21:20

  ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ

 • 22:00

  Ο ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΝΤΟΝΙΝΙ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ

 • 0:00

  ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΖΗΣ

 • 1:35

  ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ

 • 3:00

  ΟΙ ΓΑΜΟΙ & Η ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΙ

 • 4:00

  'Η ΔΙΚΗ' ΤΟΥ ΜΑΟΥΡΟ ΜΠΙΓΚΟΝΤΖΕΤΙ

 • 5:25

  ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ