• 6:05

  ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

 • 7:00

  MAN V. ANIMAL

 • 7:25

  ΑΓΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ

 • 7:50

  ΑΓΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ

 • 8:10

  ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ: ΤΑΜΠΑ

 • 8:55

  ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ: ΤΑΜΠΑ

 • 9:45

  ΑΓΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

 • 10:30

  ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ: ΤΑΜΠΑ

 • 11:15

  ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ: ΤΑΜΠΑ

 • 12:00

  ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ: ΤΑΜΠΑ

 • 12:45

  ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝΔΗ

 • 13:35

  ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝΔΗ

 • 14:20

  Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΑΚΟΤΑΓΚΩΝ

 • 15:05

  ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

 • 15:55

  ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

 • 16:40

  ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

 • 17:25

  ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

 • 18:10

  ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

 • 19:00

  CRITTER FIXERS: ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΑΞΙΕΣ

 • 19:45

  ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΡ. Κ

 • 20:30

  ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΡ. Κ

 • 21:15

  CRITTER FIXERS: ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΑΞΙΕΣ

 • 22:00

  Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΔΡ. POL

 • 22:45

  Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΔΡ. POL

 • 23:30

  Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΔΡ. POL

 • 0:15

  CRITTER FIXERS: ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΑΞΙΕΣ

 • 1:00

  ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

 • 1:50

  ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

 • 2:35

  ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

 • 3:25

  ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

 • 4:10

  ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ: ΤΑΜΠΑ

 • 4:55

  ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝΔΗ

 • 5:45

  ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝΔΗ