• 6:15

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 7:00

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 7:45

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 8:30

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

 • 8:50

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 9:15

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 9:35

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 10:00

  ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΒ ΓΚΑΟΥΝΤΙ

 • 10:20

  ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΒ ΓΚΑΟΥΝΤΙ

 • 10:45

  ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

 • 11:05

  ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

 • 11:30

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 12:15

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 13:00

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

 • 13:20

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 13:45

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 14:05

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 14:30

  ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΒ ΓΚΑΟΥΝΤΙ

 • 14:50

  ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΒ ΓΚΑΟΥΝΤΙ

 • 15:15

  ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

 • 15:35

  ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

 • 16:00

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 16:45

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 17:30

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

 • 17:50

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 18:15

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 18:35

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 19:00

  ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΒ ΓΚΑΟΥΝΤΙ

 • 19:20

  ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΒ ΓΚΑΟΥΝΤΙ

 • 19:45

  ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

 • 20:05

  ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

 • 20:30

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 21:15

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 22:00

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

 • 22:20

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 22:45

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 23:05

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 23:30

  ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΒ ΓΚΑΟΥΝΤΙ

 • 23:50

  ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΒ ΓΚΑΟΥΝΤΙ

 • 0:15

  ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

 • 0:35

  ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

 • 1:00

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 1:45

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • 2:30

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

 • 2:50

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 3:15

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 3:35

  ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΝΕΡΑ

 • 4:00

  ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΒ ΓΚΑΟΥΝΤΙ

 • 4:20

  ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΒ ΓΚΑΟΥΝΤΙ

 • 4:45

  ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

 • 5:05

  ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

 • 5:30

  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ