• 6:00

  ΝΕΑ

 • 6:15

  ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

 • 6:30

  ΝΕΑ

 • 6:45

  ENCORE

 • 7:00

  ΝΕΑ

 • 7:15

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 • 7:30

  ΝΕΑ

 • 7:45

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 7:50

  ΣΠΟΡ

 • 8:00

  ΝΕΑ

 • 8:15

  ΤΟ 51 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

 • 8:30

  ΝΕΑ

 • 8:45

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 8:50

  DOWN TO EARTH

 • 9:00

  ΝΕΑ

 • 9:15

  ENCORE

 • 9:30

  ΝΕΑ

 • 9:45

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 9:50

  ΣΠΟΡ

 • 10:00

  ΝΕΑ

 • 10:15

  ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

 • 10:30

  ΝΕΑ

 • 10:45

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 10:50

  ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

 • 11:00

  ΝΕΑ

 • 11:15

  Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 11:30

  ΝΕΑ

 • 11:45

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 11:50

  ΣΠΟΡ

 • 12:00

  ΝΕΑ

 • 12:15

  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

 • 12:30

  ΝΕΑ

 • 12:45

  ΤΟ 51 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

 • 13:00

  ΝΕΑ

 • 13:15

  ENCORE

 • 13:30

  ΝΕΑ

 • 13:45

  ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

 • 13:50

  ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ

 • 14:00

  ΝΕΑ

 • 14:15

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 • 14:30

  ΝΕΑ

 • 14:45

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • 15:00

  ΝΕΑ

 • 15:15

  ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

 • 15:30

  ΝΕΑ

 • 15:45

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 15:50

  ΣΠΟΡ

 • 16:00

  ΝΕΑ

 • 16:15

  Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 16:30

  ΝΕΑ

 • 16:45

  ΤΟ 51 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

 • 17:00

  ΝΕΑ

 • 17:15

  ΤΟΚΙΟ

 • 17:30

  ΝΕΑ

 • 17:45

  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

 • 18:00

  ΝΕΑ

 • 18:15

  ENCORE

 • 18:30

  ΝΕΑ

 • 18:45

  Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 19:00

  ΝΕΑ

 • 19:15

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 • 19:30

  ΝΕΑ

 • 19:45

  ΤΟΚΙΟ

 • 20:00

  ΝΕΑ

 • 20:15

  ΤΟ 51 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

 • 20:30

  ΝΕΑ

 • 20:45

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • 21:00

  ΝΕΑ

 • 21:15

  ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

 • 21:30

  ΝΕΑ

 • 21:45

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 21:50

  ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ

 • 22:00

  ΝΕΑ

 • 22:10

  Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 22:20

  ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

 • 22:30

  ΝΕΑ

 • 22:40

  ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

 • 22:50

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 23:00

  ΝΕΑ

 • 23:10

  ENCORE

 • 23:20

  ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

 • 23:30

  ΝΕΑ

 • 23:40

  ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

 • 23:50

  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 0:00

  ΝΕΑ

 • 0:15

  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

 • 0:30

  ΝΕΑ

 • 0:45

  ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

 • 0:50

  ΜΟΔΑ

 • 1:00

  ΝΕΑ

 • 1:15

  ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

 • 1:30

  ΝΕΑ

 • 1:45

  Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 2:00

  ΝΕΑ

 • 2:15

  ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ - PLUS

 • 2:30

  ΝΕΑ

 • 2:45

  ENCORE

 • 3:00

  ΝΕΑ

 • 3:15

  ΤΟΚΙΟ

 • 3:30

  ΝΕΑ

 • 3:45

  ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

 • 4:00

  ΝΕΑ

 • 4:15

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • 4:30

  ΝΕΑ

 • 4:45

  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

 • 5:00

  ΝΕΑ

 • 5:15

  Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 • 5:30

  ΝΕΑ

 • 5:45

  ΤΟΚΙΟ