Όροι Χρήσης

  1. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου "123tv.gr" συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης από τον Χρήστη.
  2. Ο Χρήστης δεν χρησιμοποιεί τον Δικτυακό Τόπο για κανέναν άλλο σκοπό πέραν εκείνου για τον οποίο προορίζεται, δηλαδή της ενημέρωσης για το πρόγραμμα των τηλεοπτικών καναλιών.
  3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια κακόβουλης χρήσης του Δικτυακού Τόπου, όπως: εσκεμμένη κατανάλωση των πόρων του συστήματος με σκοπό την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας του, παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, κλπ.
  4. Η υπηρεσία υπενθύμισης προγραμματών μέσω e-mail είναι απολύτως προσωπική και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για αποστολή υπενθυμίσεων σε τρίτους.
  5. Για το άνοιγμα λογαριασμού απαιτείται ο Χρήστης απαιτείται να χρησιμοποιήσει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία θα πρέπει να είναι αυστηρώς προσωπικά δική του και σε καμία περίπτωση να μην ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.
  6. Το "123tv.gr" λειτουργεί με σκοπό να προσφέρει μία χρήσιμη υπηρεσία και ικανοποιητικού βαθμού ενημέρωση, σε καμία περίπτωση όμως δεν φέρει ευθύνη για τυχών ανακρίβιες στο περιεχώμενό του.
  7. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ως άνω Όρους Χρησης, το "123tv.gr" διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του Χρήστη από τον Δικτυακό Τόπου ή/και κατάργησης τυχών ανοιγμένων λογαριασμών του.