Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα
Το 123tv.gr δεν συλλέγει, διατηρρεί ή μεταδίδει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του.

Μη προσωπικά δεδομένα
Το 123tv.gr διατηρεί περιορισμένα δεδομένα που ο χρήστης οικιοθελώς εισάγει στο σύστημα (ειδοποιήσεις προγραμμάτων, αγαπημένα προγράμματα) τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα δεδομένα αυτά δεν μοιράζονται σε τρίτους ούτε γίνεται καμία εκμετάλλευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Διευθύνσεις e-mail
Το 123tv.gr προϋποθέτει την εισαγωγή έγκυρης διεύθυνσης e-mail για το άνοιγμα λογαριασμού. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποστολή ειδοποιήσεων προγραμμάτων τις οποίες ενεργοποιεί οικιοθελώς ο χρήστης, καθώς και για την αποστολή μηνυμάτων διαχείρησης λογαριασμού (π.χ. επαναφορά κωδικού πρόσβασης) μόνον και εφόσον το ζητήσει ο χρήστης. Το 123tv.gr δεν αποστέλει ποτέ ενημερωτικά δελτία (newsletter) ή άλλου είδους ειδοποιήσεις που δεν έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης. Το 123tv.gr δεν μοιράζεται με τρίτους της διευθύνσεις e-mail των χρηστών του.

Σύνδεση με το Facebook
Το 123tv.gr υποστήριζει τη σύνδεση των χρηστών του μέσω του Facebook. Το 123tv.gr δεν λαμβάνει κανένα άλλο δεδομένο του χρήστη από το Facebook πέρα από την διεύθυνση e-mail η οποία είνα απαραίτητη για το άνοιγμα και τη διατήρηση λογαριασμού στο 123tv.gr.

Εμφάνιση διαφημίσεων και μέτρηση επισκεψιμότητας
Το 123tv.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία προβολής διαφημίσεων Google Adsense και την υπηρεσία μέτρησης επισκεψιμότητας Google Analytics. Συνεπώς ενδέχεται να γίνεται συλλογή και χρήση δεδομένων από τις εν λόγω υπηρεσίες της Google LLC.

Για οποιαδήποτε περεταίρω διευκρίνηση παρακαλώ χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας.