• 6:35

  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...

 • 6:45

  ΤΗΛΕΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

 • 7:15

  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ

 • 7:55

  ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

 • 8:00

  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

 • 9:05

  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 • 10:10

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • 10:25

  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • 11:00

  ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ

 • 11:40

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 • 12:00

  ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • 13:00

  ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

 • 13:30

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ

 • 14:20

  ΕΝΑΤΗ ΩΡΑ

 • 14:35

  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

 • 14:55

  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 • 15:00

  ΤΗΛΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

 • 16:00

  ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

 • 16:45

  ΜΙΚΡΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ

 • 17:10

  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 • 18:00

  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

 • 18:40

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 • 19:45

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 • 20:00

  ΣΚΕΨΕΙΣ, ΚΡΙΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ

 • 21:00

  ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 • 23:00

  ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

 • 23:50

  ΤΗΛΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

 • 0:50

  ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • 1:50

  ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

 • 2:20

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ

 • 3:15

  ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

 • 5:20

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 • 5:45

  ΜΙΚΡΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ